Organizační pokyny

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Přednášky v sekci mladých mají vyhrazeny čas 20 min, ostatní 25 minut. Prosíme prezentující, aby vyhrazený čas dodržovali (ideálně ponechat 5 minut na diskusi), mezi jednotlivými sekcemi je dostatečný prostor i na následné diskuse v kuloárech. Přednášky v Sekci mladých jsou povinně v angličtině.

K dispozici je dataprojektor připojený na počítač s operačním systémem Windows. Stejně jako každý rok bude komise hodnotit úroveň a srozumitelnost prezentací v Sekci mladých. Nejlepší příspěvky budou ohodnoceny. Hodně štěstí!

Posterová sekce

Postery budou vyvěšeny po celou dobu konference, prosíme, abyste je vyvěsili ihned v úterý ráno. Posterové tabule budou umístěny v prostředním sále. Postery i výstavky firem je možno shlédnout v průběhu obou dnů, stěžejní prostor pro posterovou sekci je vyhrazen v úterý ve dvou časech, pro postery s lichými čísly mezi 14–15 hod, se sudými čísly mezi 18–19 hod. Prezentace budou probíhat přímo u posterů „komentovaným“ způsobem, prosíme proto autory posterů, aby si připravili krátké sdělení o svém příspěvku na maximálně 1–2 minuty. Tak se uvolní i čas na případné dotazy a diskusi. Ve středu bude možno stále shlédnout prezentace, tj. prosíme, abyste ponechali postery vyvěšeny až do konce akce. Také prosíme prezentující autory, aby v průběhu posterové sekce byli k dispozici poblíž svých posterů.

V rámci konference vyhlašujeme veřejnou hlasovací soutěž o nejúspěšnější poster konference, na které se budete podílet právě Vy. Při registraci obdržíte hlasovací lístky a je na Vás, které tři postery navrhnete na ocenění. Hlasování bude ukončeno po poslední odpolední pauze ve středu a autoři prvních třech nejlépe hodnocených posterů budou oceněni drobným dárkem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info